Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

 Niklas Heneryd (i gul varseljacka) visar platsen där schaktet ner i förvaret ska ligga. Foto: SKB.

Esbo-delegater besökte Forsmark

– Det är väldigt viktigt för oss att kunna vara på plats här i Forsmark och se förutsättningarna för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle”, sammanfattade Jörg Reckers från det tyska miljöministeriet. Ett mycket intressant besök.

Jörg Reckers var en av deltagarna när SKB stod värd för Esbo-samrådet, konventionen där länderna kring Östersjön kan komma med synpunkter på verksamheter som kan komma att få gränsöverskridande miljöpåverkan.

Efter en dag i Stockholm med mera formella överläggningar följde en studiedag i Forsmark. De 20-talet deltagarna från Finland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark fick en omfattande redogörelse kring allt det tekniska men också miljöfrågor och acceptansfrågan.

Teknik och natur

Det var liksom ödet som gjorde att enhetschefen Niklas Heneryd fick avbryta sin presentation i terrängen vid den planerade anläggningen vid Söderviken:

– Titta, en havsörn!

Den naturintresserade gruppen blev förstås imponerad att få se den ståtliga fågeln. De fängslades också av SKB:s arbete kring att rädda beståndet av den sällsynta arten gölgroda som finns i området.

– Men mest spännande tyckte jag arbetet kring att få acceptans kring planerna, allt arbete på det lokala planet med så många informationsträffar för de vanliga medborgarna, sade Migle Masaityte från Litauens miljödepartement.

Hon fortsatte:

– Något sådant har inte vi i vårt land. Vi skickar ut ett papper och så får folk komma med synpunkter. Det gör de sällan, och ändå har vi stora processer kring de två avstängda kärnkraftverken i Ignalina och de två nya som ska byggas.

Mikael-o-Niklas350x200

Mikael Gontier, som är specialist på miljökonsekvensbeskrivningar, och enhetschef Niklas Heneryd, berättar om layouten av det planerade Kärnbränsleförvaret.

Samarbete över gränserna

Esbo-konventionen, eller egentligen konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, tillkom för att grannländer ska få komma med synpunkter kring miljöfrågor. I Sverige är det Naturvårdsverket som redan 2005 bjöd in länderna kring Östersjön i den här frågan.

– Det är viktigt att våra länder har en samsyn och är öppna i de här frågorna, menade Jörg Reckers när han vandrade runt i den helt nya besöksutställningen i en av bergssalarna i SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

Han hade varit till Forsmark tidigare men fick nu en fördjupad bild av den befintliga anläggningen som planeras att byggas ut och byggandet av Kärnbränsleförvaret på 500 meter ner i berggrunden i Forsmark.

Åländskt intresse

– Ett mycket intressant besök, för mig är risken kring strålning det viktigaste, vi hamnar ju så att säga mitt emellan två kärnområden, menade Inkeri Ahonen från Åland och pekade på närheten till Forsmark och den finska motsvarigheten i Onkalo.

Efter det här besöket har nu länderna fram till 15 april på sig att komma med ytterligare synpunkter till Naturvårdsverket, som ansvarar för genomförandet av samrådet.

Migle Masaityte och hennes kolleger hemma i Vilnius får nu fundera på några nya formuleringar. Hon var i alla fall imponerad av att Forsmarks Wärdshus passande bjöd på påskgodis i Litauens färger gult, grönt och rött …

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 23 mars 2016