Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Åsa Lindwall, rekryteringsansvarig SKB. Foto: Lasse Modin.

Engagerade medarbetare sökes

Hallå där, Åsa Lindwall, ansvarig för rekrytering på SKB. Nu i veckan har SKB annonser i lokalpressen i Östhammar.

Berätta, vad handlar det om?

Vi vill att människor ska få upp ögonen för vilket spännande uppdrag SKB har och känna sig lockade att söka jobb hos oss. SKB har två stora och unika projekt på gång i Forsmark, Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Båda är framtidsprojekt som kommer att göra skillnad för framtida generationer. Det är det vi vill berätta om, och att vi söker engagerade medarbetare som vill vara med på den resan. Hittills har projekten befunnit sig i en planeringsfas. Men när vi får regeringsbesluten går de in i en ny fas – utförandefasen – och då ökar vårt behov av att attrahera kompetens och rekrytera personal.

Vilken typ av tjänster är det fråga om?

Ja, det är en ganska spretig flora. Det är allt från tjänster inom miljö och kvalitet och beställarkompetens inom en mängd områden till olika typer av ingenjörer. Nu närmast söker vi personal inom området konstruktion då projekt Kärnbränsleförvar närmar sig detaljprojektering. I övrig är det tjänster inom för oss nya områden som infrastruktur, bygg, industri och process.

Hur många kommer SKB att sysselsätta ute i Forsmark när projekten är i gång?

Det beror på vilket skede man pratar om, men för Kärnbränsleförvarets del så rör det sig under byggtiden om runt 800 personer, varav de flesta är entreprenörer.

Vad rekommenderar du till den som vill söka jobb på SKB?

Gå in på våra ”Jobba hos oss”-sidor på webben och läs intervjuerna med både anställda och chefer. Håll sedan ögonen öppna efter våra rekryteringsannonser.

För att se annonsen, klicka här!

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 12 april 2016