Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Niklas Heneryd övervakar bygget av en konstgjord övervintringsplats för gölgrodor i Forsmark. Foto: Eva Nevelius.

Byggstart för grodhotell

Vad behövs för att bygga ett grodhotell? Svar: grus, sten, torv, gamla grenar och jord. Fast den officiella benämningen på det SKB anlägger i närheten av bostadsområdet i Forsmark är en övervintringsplats för grodor.

Att SKB bygger ett grodhotell kan verka udda och har lockat till många glada skämt bland personalen i Forsmark. Men det är inte så märkligt som det låter. Konstgjorda övervintringsplatser för större vattensalamander, vattensnok och grodor är ingen egen SKB-uppfinning. Det existerar på ett antal andra platser i Sverige och i England bland annat.

– Det dök upp i diskussionen när vi pratade om vilka åtgärder man kan tänka sig för att förbättra möjligheterna för den hotade gölgrodan som finns här att överleva, berättar Niklas Heneryd, kvalitets- och miljöansvarig vid projekt Kärnbränsleförvaret på SKB i Forsmark.

Att se till att gölgrodorna på platsen kan leva vidare är också en skyldighet som företaget har enligt lag. Eftersom tre gölar där gölgrodor finns eller har funnits måste fyllas igen när Kärnbränsleförvaret byggs har SKB bland annat åtagit sig att skapa nya levnadsmiljöer i form av gölar åt grodorna. Fyra har grävts tidigare vintrar, två nya grävs nu i år.

Lite försöksverksamhet

– Gölgrodan är skyddad enligt artskyddsförordningen och finns med på den nationella rödlistan. Vårt projekt får inte ha negativ påverkan på den här hotade arten. Därför vidtar vi kompensatoriska åtgärder av det här slaget, säger Niklas Heneryd och tillägger att det viktigaste ändå är de nya gölarna.

– Att även anlägga ett grodhotell är en bonus och lite av en försöksverksamhet. När man gräver nya gölar vet man inte helt säkert att det finns bra platser i närheten där grodorna kan övervintra och därför skapar vi nu en sådan på konstgjord väg, säger Niklas.

Hur gör man då för att bygga ett förstklassigt grodhotell? Jo, först gräver man en grop och ser till att den blir dränerad med en grusbädd i botten. Därefter öser man på med sten, jord och lite gamla grenar. Till sist kommer högen på modiga två meter att täckas med jord.

– Kärnan ska vara frostfri. Det är därför den är så stor, berättar Niklas.

Check-in i september

Tanken är att gölgrodorna ska tycka att det här är en lämplig plats att krypa in i när höstmörkret sänker sig över Forsmark. Incheckning i september och utcheckning i maj skulle det kunna bli beroende på väder och vind. Därefter lär den närliggande gölen locka mer.

Grävskopa lägger grenar ovanpå en stenhög. Foto: Eva Nevelius

En grävskopa lägger grenar uppe på den stenhög som kommer att bli det nya grodhotellet. Foto: Eva Nevelius.

Båda de senaste två gölarna ligger så att vatten inte kan flöda in från havet, en lärdom som dragits efter anläggandet av de tidigare fyra gölarna. Det har nämligen visat sig att gäddor som vandrar in i gölarna i översvämningstider kan decimera beståndet av gölgroda.

SKB kommer framöver att följa samtliga gölars utveckling när det gäller vattenkvalitet, vegetation och förekomst av gölgroda och jämföra med ett antal referensgölar i området. Allt för att kunna bedöma om åtgärderna varit lyckade.

TEMA NATUR

Här kan du läsa mer om naturen i Forsmark och de skyddsvärda arter som lever där, till exempel den norduppländska gölgrodan.
Tema natur

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 20 februari 2014