Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Kent och Alexander Paulsson, från företaget Amkvo, kontrollerar drönaren inför mätningarna i Forsmark. Foto: SKB.

Berghällar i Forsmark kartläggs med drönare

För en tid sedan flög SKB med drönare i Forsmark i anslutning till området där vi planerar att bygga Kärnbränsleförvaret. Anledningen är att vi vill få ytterligare information om hur framtida istider kan påverka platsen.

Vi har tidigare genomfört ett flerårigt projekt i Forsmark där vi genom olika metoder har tittat på hur mycket av den fasta berggrunden som inlandsisen har eroderat bort.

Jens-Ove Näslund är SKB:s klimatexpert. Foto: SKB.

– Bland annat genom att mäta formen på hällar, dalar och höjder, och genom en ny metod att titta på isotoper i berggrundens mineraler, har vi kunnat konstatera att erosionen varierar mycket från plats till plats i området men att det generellt sett inte är särskilt mycket berg som eroderats bort, säger SKB:s klimatexpert Jens-Ove Näslund.

Modernt tillvägagångssätt

– Att använda drönare är ett modernt och effektivt sätt att kartlägga berghällar. På drönaren sitter en så kallad lidar som skickar ut lasersignaler som kartlägger detaljerade mikroformer och sprickigheten hos hällarna. Det fungerar ungefär som ett ekolod på båtar. Från luften kan man göra en digital 3D-modell med mycket hög upplösning, och kan sedan kartera stora områden effektivt i en dator, säger Jens-Ove Näslund.

Genom de studier vi gjort hittills vet SKB att kommande istider inte kommer att sänka berggrunden i området mycket men vi vill förstå och kunna förklara de egenskaper hos berget som styr mängden glacial erosion.

– Poängen med dessa mätningar är att koppla resultatet till de tidigare mätningarna och få svar på varför erosionen skiftar från plats till plats. Skillnaden kan till exempel bero på bergets sprickighet och formen på hällarna, säger Jens-Ove Näslund.

Låg erosion även i framtiden

SKB måste kunna visa hur framtida inlandsisar kan komma att påverka berget, bland annat för att se hur förvarsdjup och permafrostdjup skulle kunna påverkas. Vi bedömer dock att erosionen under de kommande en miljon åren generellt sett kommer att vara låg, liksom den varit under den senaste årmiljonen.

Fotnot. Drönarflygning över skyddsområdet runt kärnkraftverket i Forsmark är förbjudet utan tillstånd.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 29 maj 2020