Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Bättre koll på böjda borrhål

Att borra hål i berget är lätt. Att veta exakt var borrhålet tar vägen är däremot svårare. Därför bygger nu SKB en 300 meter lång anläggning på Äspö norr om Oskarshamn för att bättre kunna mäta in borrhål.

SKB har borrat hundratals borrhål i berget exempelvis under plats-undersökningarna i Oskarshamn och Forsmark. Och fler kommer det att bli under bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Med olika typer av instrument kan man mäta krökningen på borrhålen i berget. Men hur vet man att instrumenten verkligen mäter rätt? Ja, det har länge varit en knäckfråga för SKB. Under platsundersökningen löste man det genom att använda två oberoende mätinstrument för att uppskatta noggrannheten i borrhålsmätningarna.

– I Kärnbränsleförvaret i Forsmark måste vi veta exakt var borrhålen börjar och slutar. Och redan vid höstens experiment med liggande kapslar måste vi ha detta klart för oss, säger projektledare Göran Nilsson.

Ny anläggning för tester

Därför byggs nu en 300 meter lång anläggning utanför Äspölaboratoriet där instrumenten för krökmätning ska kunna testas. Anläggningen består av ett långt plaströr ordentligt förankrat i berggrunden och ytterst noggrant inmätt var det går. Röret har ungefär samma dimension,
75 millimeter, som de vanligaste kärnborrhålen i berget. Det är tillverkat av UV-beständig plast medan fästanordningarna är av rostfritt stål. Allt material är valt för att man ska kunna testa olika typer av mätinstrument. Till exempel är de instrument som använder magnetiska mätmetoder mycket känsliga för om det finns magnetiska metaller i närheten.

– Det är en intressant anläggning. Det finns ingen liknande i världen så vi har fått ta fram en egen konstruktion, säger Göran Nilsson.

Hittills har 60 meter av anläggningen byggts men till årsskiftet ska hela sträckan vara klar. Maskinteknik i Oskarshamn har hjälpt till med de mekaniska arbetena.

Leverantörer bjuds in

– Vi kommer att bjuda in olika leverantörer att testa sina instrument för krökmätning här och därefter kan vi avgöra vilket av instrumenten vi ska använda för att mäta hur raka våra riktiga borrhål är, säger Göran Nilsson som inte utesluter att anläggningen kan komma att användas för utveckling av nya mätinstrument.

Relaterad länk

Läs mer om olika experiment på Äspölaboratoriet

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 26 oktober 2012