Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

För Äspölaboratoriet och SKB:s del är deltagandet i det nya nätverket ett av flera initiativ för att bredda verksamheten i anläggningen. Foto: SKB.

Äspölaboratoriet i nytt EU-samarbete

Sex underjordsanläggningar runt Östersjön, bland annat SKB:s underjordslaboratorium på Äspö, har fått klartecken till EU-finansiering för att bilda ett nytt nätverk. Tillsammans ska de arbeta för att hitta nya användningsområden för anläggningarna.

Efter ett positivt besked från EU:s Östersjöprogram i slutet av maj, kan nu arbetet med att etablera nätverket BSUIN, Baltic Sea Underground Facilities Innovation Network, komma i gång. Syftet är att de sex underjordsanläggningar som ingår i nätverket ska samverka för att hitta nya sätt att nyttja dessa underjordsmiljöer och på så sätt stärka innovationskraften i regionen. Flera av anläggningarna har från början varit gruvor men sedan utvecklats till underjordslaboratorier inom specifika områden, exempelvis för partikelfysik eller för forskning och utveckling inom tunnelbyggande eller gruvbrytning.

Satsar på innovationer

Gemensamt för anläggningarna är att de nu vill bredda sin verksamhet för att kunna ta emot fler stora och små företag inom olika branscher. Genom att särskilt satsa på innovationer, hoppas man att teknik, kunskap och kompetens från olika branscher ska mötas och så småningom leda till nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder.

Mats Ohlsson, koordinator för externa samarbeten. Foto: C-R Lindqvist.

SKB:s underjordslaboratorium på Äspö är en av de sex anläggningarna i nätverket. Mats Ohlsson som koordinerar de externa kontakterna vid Äspölaboratoriet ser flera fördelar med det nybildade nätverket.

– Det handlar inledningsvis om att samla in information om vad samhället har för behov av den här typen av underjordsmiljöer. Utifrån det kan vi hjälpas åt att hitta bra organisationsstrukturer och utveckla servicen och säkerheten vid anläggningarna för att bättre ta hand om de kunder som vill använda dem. Det är samtidigt fördel att kunna marknadsföra anläggningarna gemensamt i större sammanhang, exempelvis mot marknader i Europa och andra delar av världen, säger Mats Ohlsson.

Treårigt projekt

Nätverket kommer att arbeta i projektform och koordineras från Uleåborgs universitet i Finland. Arbetet startar i september 2017 och ska pågå i tre år. Den totala budgeten är beräknad till 3,3 miljoner Euro (cirka 32 miljoner SEK), varav EU:s Östersjöprogram står för 75 procent och resterande del bekostas av deltagarna själva.

Arbetet är indelat i fem delar som bland annat omfattar kartläggning av anläggningarnas geologiska och tekniska förutsättningar, utredningar av hälsoaspekter och säkerhetsfrågor i underjordsanläggningar samt olika aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetsformerna för nätverket. SKB kommer delta i de flesta aktiviteterna men kommer att ha huvudansvar för delen ”Service design” som bland annat innebär att genomföra marknadsanalyser för underjordsanläggningarna, utveckla deras affärskoncept och utforma stöd för innovationsstyrning.

Ett av flera spår för Äspölaboratoriet

För Äspölaboratoriet och SKB:s del är deltagandet i det nya nätverket ett av flera initiativ för att bredda verksamheten vid anläggningen. Under de senaste 30 åren har anläggningen hyst huvuddelen av SKB:s forskning och teknikutveckling inom slutförvaring av använt kärnbränsle. I takt med att planerna på Kärnbränsleförvaret i Forsmark realiseras kommer behovet av en egen forskningsanläggning att minska. Därför arbetar SKB tillsammans med Oskarshamns kommun, Regionförbundet Kalmar län samt universitet och högskolor, för att öka intresset hos andra företag och organisationer att bedriva verksamhet vid Äspölaboratoriet med målet att skapa en forsknings- och innovationsinfrastruktur.

– Genom att delta i BSUIN hoppas vi kunna förbereda oss bättre för framtiden och för att ställa om till ny verksamhet på plats, säger Mats Ohlsson.

Fakta

De sex underjordsanläggningarna som ingår i Baltic Sea Underground Facilities Innovation Network, BSUIN, är:

  • Callio Lab, Pyhäsalmi mine, Finland
  • Ruskeala marble quarry and geopark, Karelia, Ryssland
  • Underground Laboratory of Khlopin Institute, St Petersburg, Ryssland
  • Cuprum, copper mine, Polen
  • Research and education mine Reiche Zeche, Freiberg, Tyskland
  • Äspölaboratoriet, Oskarshamn, Sverige

Ytterligare ett 15-tal företag och organisationer deltar i nätverket i form av slutliga användare. Vidare finns ett 30-tal företag och organisationer som har deklarerat att de har intresse i utvecklingen och vad som kan bli resultatet av nätverkets aktiveteter.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 15 juni 2017