Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Arbete bevaras på film

När arbeten sker sällan riskerar personalen att glömma bort hur de ska utföras. Eller också har ny personal tagit vid som saknar den kunskapen. När hisslinan till bränslehissen i mellanlagret Clab skulle bytas valde man därför att filma det som skedde.

Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun, är en världsunik anläggning. Allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken samlas här i vattenbassänger i väntan på ett slutförvar.

Bränsleelementen kommer till Clab från kärnkraftverken i robusta transportbehållare. Inne i anläggningen flyttas de över till förvaringskassetter, som sänks från mottagningen på markytan till förvaringsbassänger 40 meter ner i berget. Detta görs i en speciell bränslehiss.

Gått i pension

– På Clab är förebyggande underhåll en stor del av verksamheten, berättar Tommy Svensson systemansvarig för bränslehissen på Clab.

– Alla delar i bränslehissen inspekteras fyra gånger om året, mer sällan byts hisslinan. Det är ett tidskrävande arbete som kräver stor noggrannhet och nästa gång det ska göras, har nog en del av oss gamla rävar gått i pension.

Därmed räknas det till något som SKB kallar sällanarbete, det vill säga arbetsuppgifter som utförs med flera års mellanrum. Sådana arbeten finns det behov av att dokumentera på ett bra sätt.

Saklig och instruktiv

Som ett komplement till traditionell skriven instruktion, filmades därför linbytet den här gången. Linan är lång, 175 meter, och det tar minst en timme att rulla ut den. Det är kanske inte så intressant att se på filmen i sin helhet! Man har kortat och klippt och mer än en veckas arbete blev till sist tio minuter med kommentarer och texter. Filmen är saklig och mycket instruktiv. Själva redigeringen gjordes av ett externt företag.

– Det tog en hel dag att lägga in talet på rätt ställe, så det skulle bli så exakt som vi ville ha det, säger Tommy och ser belåten ut.

Rutinerat gäng

Många av medarbetarna på Clabs underhållsavdelning deltog i filmningen. På så vis har man ett rutinerat gäng som vet hur det ska göras, när det är dags nästa gång. För det lär bli en nästa gång. Både på Clab och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall – SFR – i Forsmark genomförs arbeten som antingen sker mycket sällan, eller som med fördel dokumenteras med filmning även om de sker med tätare mellanrum. Den här filmen var det första försöket och det genomfördes med stort engagemang av de medverkande.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 19 februari 2013