Tillsammans tar vi hand om framtiden

Tillsammans tar vi hand om framtiden

Tillsammans tar vi hand om framtiden

Scrolla ner

Jobba med oss

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor

Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet.

Utbyggnad av SFR

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall behöver byggas ut

För att skapa utrymme för låg- och medelaktivt rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken planeras en utbyggnad av befintligt slutförvar. Just nu pågår förberedande arbeten och senare under hösten beräknas bergarbeten starta.

Långläsning

Från grodflytt till gallring

Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken.

Forskning och teknikutveckling

Kunskap ökar säkerhet och hållbarhet i våra slutförvar

SKB:s forskning och kunskapsuppbyggnad fortsätter i en ny fas efter regeringens godkännande av våra slutförvarsansökningar och när vi nu går mot själva genomförandet av våra stora projekt.

Upplev SKB på webben!

På våra digitala besökssidor kan du lära dig mer om våra anläggningar och vårt uppdrag.

Nyhetsbrev

I SKB-Aktuellt samlar vi nyheter om oss och vår verksamhet. Ta del av nyhetsbrevet du också!

Lämna din e-postadress här för att ta del av utskick från SKB.