Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Strålning finns överallt

Många förknippar strålning i första hand med radioaktivitet från kärnavfall. Men att strålning är så mycket mer, och finns runt omkring oss hela tiden, stod klart när Olga German föreläste på SKB:s Östhammarskontor.

Kvinna i i profil i halvfigur. Foto: SKB.

Olga German, radioekolog från Vattenfall, föreläste om strålning på SKB:s kontor i Östhammar. Foto: SKB.

Vad är strålning egentligen? Och går det att leva utan att komma i kontakt med strålning? Det var några av de frågor Olga German både ställde och svarade på under kvällen. Hon är utbildad radioekolog och har arbetat som expert på området på Strålsäkerhetsmyndigheten, SKB och numera Vattenfall.

– Strålning är energi och värme, förklarade hon och visade var man kan påträffa strålningen. Strålning kommer från solen, från radon i byggmaterial eller i marken, från datorn och mobilen, från röntgenundersökningar, från solarium och brandvarnare med mera. Radioaktiva ämnen som avger strålning finns i små mängder i viss mat och inuti vår egen kropp.

Vissa mer utsatta

Medelsvenskens årliga stråldos ligger på 3,5 millisievert. Men det varierar beroende på vem man är och var man bor. Bland allmänheten är de som bor i radonhus eller solar mycket mer utsatta, men även till exempel renskötare som äter mycket renkött och svamp (innehåller små mängder cesium efter Tjernobylolyckan). I yrkeslivet gäller det läkare och sjukvårdspersonal som jobbar med farmakologi, samt piloter och flygvärdinnor. Det senare som en följd av kosmisk strålning från rymden. Även personer som genomgår olika slags medicinsk radiologisk diagnostik eller terapi utsätts för mer strålning än andra.

Men det här är inte nödvändigtvis något vi behöver oroa oss för. Det finns faktisk inga statistiska belägg alls för att strålning under 100 millisievert kan orsaka cancer. Forskarna utgår dock från beräkningar och säger att det kan finnas en viss ökad risk.

– Strålning är en svag cancerogen faktor men man ska undvika det så mycket som möjligt.

Viktigt ha respekt

Rädslan för strålning är stor och har ibland lett till åtgärder som kan ha gjort mer skada än nytta.

– Det finns exempel på folk som man flyttade från Tjernobyl till nya hus där det fanns radon som innebar högre strålning än vad som existerade i de områden man lämnat, berättade Olga German som själv kommer från Ukraina.

Men det är naturligtvis inte heller bra att nonchalera eventuella risker. På frågan om man behöver vara rädd eller inte svarade Olga.

– Man ska ha respekt och inte utsätta sig för mer strålning än nödvändigt. Medicinsk behandling med strålning ska till exempel alltid vara berättigad och utföras av professionella läkare och sjuksköterskor.

Och bland det absolut farligaste vi utsätter oss för finns solens strålar.

– I genomsnitt dör 400 människor varje år av malignt melanom i Sverige för att de solat för mycket.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 2 juni 2014