Projekt för framtiden

SKB planerar tre stora byggprojekt för att kunna slutförvara det svenska kärnavfallet.

Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete är vi på SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor – att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet. Vi ska påbörja tre stora byggprojekt: I Forsmark ska vi bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och bygga ut det redan existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. I Oskarshamn ska vi bygga en inkapslingsanläggning för det använda kärnbränslet.

Samtidigt som vårt uppdrag är ett viktigt miljöskyddsprojekt är det även ett mycket omfattande byggprojekt. Det handlar om en investering på 19 miljarder kronor som på sikt kommer att skapa 1500 jobb.

På de här sidorna kan du läsa mer om våra projekt, och om de tillståndsprövningar som genomförs.

Senast granskad: 28 april 2015