Biologisk mångfald

Natur värd att vårda i Forsmark

I Forsmark finns vacker och värdefull natur med en ovanlig vildmarkskaraktär. Det är ett flackt mosaiklandskap med skog och våtmark blandat. SKB:s bedömning är att det går att slå vakt om de höga naturvärdena och samtidigt bygga ett kärnbränsleförvar i Söderviken.

Bild på groda.

Nya hem åt gölgrodor

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret, beslutade SKB att skapa nya hem åt de gölgrodor som lever här.

Ovanlig orkidé i rikkärr

En liten, gulgrön orkidé. Oansenlig vid första anblicken men en av de mest sällsynta i vårt land. Gulyxne är en av de ovanliga växterna i Forsmarksområdet.

Forsmarks fladdermusfauna undersöks

Fladdermössen förknippas med alltifrån vampyrer till magi, men är egentligen nytto-djur. Varför är SKB så intresserade?

NYHETER

Läs även våra nyhetsartiklar om naturvårdsarbetet i Forsmark. Observera att nyheterna inte uppdateras utan är aktuella när de skrevs.

Senast granskad: 11 mars 2022