Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Peter Larsson, projektledare SFR utbyggnad. Foto: Lasse Modin.

SKB kompletterar ansökan om utbyggt SFR

Hallå där, Peter Larsson, projektledare för SFR utbyggnad. I dag, fredag, lämnar ni in en komplettering till ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Vad handlar den om?

Den gäller både ansökan enligt kärntekniklagen och miljöbalken. I huvudsak handlar det om att vi nu tillämpar en ny beräkningsmodell för mängden av radionukliden molybden-93 i avfall från kärnkraftverken. Under våren har vi gjort nya beräkningar, som vi nu alltså kompletterar med. Det är ett antal dokument i ansökan som uppdaterats med de nya resultaten. Det är framför allt doskurvor och riskberäkningar som påverkas, däremot inte våra slutsatser i säkerhetsanalysen.

Den ursprungliga ansökan som lämnades in till myndigheterna i slutet av förra året – Huvudrapporten för säkerhet efter förslutning – var på engelska. Men nu kommer det också en översättning till svenska. Varför skrevs den på engelska?

Därför att flera av de konsulter som vi anlitar är engelskspråkiga, liksom många av Strålsäkerhetsmyndighetens granskare. Tanken var dock att den redan före sommaren skulle finnas i svensk översättning. Men vi beslöt att först uppdatera den med de nya beräkningsresultaten, vilket gjorde att den svenska versionen i stället lämnas in nu i september. Den svenska huvudrapporten för säkerhet efter förslutning blir nu den officiella versionen. Vi ska också ta fram en ny uppdaterad engelsk version, som blir en översättning av den svenska förlagan.

Vad händer nu i tillståndsprocessen?

Den fortgår enlig plan. SSM har skickat ut ansökan enligt kärntekniklagen på remiss till ett stort antal instanser. De ska komma med sina yttranden senast den 30 september. Östhammars kommun har begärt utökad remisstid och fått förlängt till den 24 november. Någon gång första kvartalet 2016 hoppas vi få veta vilka kompletteringar som myndigheten slutligen kommer att begära av oss. Och det gäller även prövningen enligt miljöbalken.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 4 september 2015