Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Det gamla reningsverket i Forsmark rivs just nu. Här är det tänkt att rampen och hisschaktet ner till Kärnbränsleförvaret ska ligga i framtiden och rivningen möjliggör undersökningar på platsen. Foto: Lasse Modin.

Rivning pågår i Forsmark

Allt sedan 70-talet när kärnkraftverken byggdes har det stått där – det gamla reningsverket i Forsmark. Men nu pågår rivningen för fullt och lagom till jul räknar entreprenörerna med att vara klara.

Det gamla reningsverket ligger precis på den plats där tanken är att rampen och hisschaktet ner till det planerade Kärnbränsleförvaret ska placeras i framtiden. När reningsverket är ett minne blott blir det möjligt att göra noggranna undersökningar av hur berget ser ut i detalj därunder, en nödvändig del av förberedelserna inför den framtida byggnationen.

Forsmarks Kraftgrupp tog för ungefär ett år sedan ett nytt modernt reningsverk i drift utefter vägen ner till kärnkraftverket. Första oktober i år fick SKB ta över nycklarna till den gamla anläggningen som numera ligger på SKB:s mark. Men en rivning är en process som tar sin tid när det ska göras med omsorg om miljön.

– Vi började med miljöinventeringar för att få fram vilka farliga ämnen som fanns här. I 1960-och 70-talshus finns nästan alltid asbest och pcb i mattor, kakel och fix. Det måste tas om hand på rätt sätt och i en vecka sanerades byggnaden av Ocab innan själva rivningen kunde påbörjas, berättar Folke Eriksson bygg- och anläggningssamordnare på SKB i Forsmark.

Snabb takt

I helgen kom en grävmaskinist och ett antal andra jobbare från PP Såg & Borr (en underentreprenör till SH Bygg) på plats för att ta hand om resten. I snabb takt har det som tidigare var kontor och kontrollrum rivits.

– Att riva en byggnad har vissa likheter med att bygga en ny fast allt görs åt andra hållet. Man börjar med fasaden, tar därefter isoleringen och sist stommen, förklarar Folke Eriksson.

Killarna från PP Såg & Borr sorterar noggrant allt i olika containrar. Robban Blomkvist som styr grävmaskinen just den här dagen berättar att branschen arbetar helt annorlunda i dag än vad som var vanligt förr i tiden. Så lite som möjligt lämnas på deponi, så mycket som möjligt återvinns.

– Det är nog ingen som kör med rivningskula längre. I dag tar man rätt på all plåt, all skrot och all metall. Till och med trämaterialet tas om hand.

Betong krossas

Det sista som kommer att ske vid reningsverket är att de stora betongbassängerna slås sönder. Betongen krossas och skiljs från armeringen som även den kan återvinnas.

För det projekt som arbetar med planeringen av Kärnbränsleförvaret är rivningen av reningsverket ett viktigt steg framåt.

– Någon gång under nästa år hoppas vi kunna göra fler undersökningar och sonderingsborra för schaktlägena för Kärnbränsleförvaret på den här platsen, säger Folke Eriksson.

MER INFORMATION

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 12 november 2014