Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Nyfiket kungapar besökte SFR i Forsmark

Intresset var stort och frågorna många när kungaparet besökte SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, fredagen den 3 maj. Besöket var en del av den pågående Eriksgatan i syfte att fira kungens 40 år på den svenska tronen.

Kungaparet, i sällskap med bland annat landshövdingen för Uppsala län Peter Egardt, anlände med helikopter till SFR i Forsmark. Där togs de emot av SKB:s vd Christopher Eckerberg, som tillsammans med Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, samt Håkan Andréasson, anläggningschef för SFR, var värd för besöket.

Efter sedvanlig säkerhetsgenomgång och -kontroll, transporterades sällskapet med buss ner i SFR, femtio meter under havsbotten. Där fick de bland annat besöka den silo där SKB slutförvarar medelaktivt avfall. Linda Bergman, besöksinformatör i Forsmark, var ansvarig för besöket i det svenska urberget:

– På ett sätt var det som vilket besök som helst. Vi tar emot runt 8 000 besökare varje år i SFR, och de säkerhetsföreskrifter och procedurer som vi måste följa är lika för alla. Men förutom det är det är klart att det var speciellt att guida kungaparet.

SKB:s vd Christopher Eckerberg var nöjd med besöket, och särskilt glad åt att kungaparet visade ett stort intresse för SKB:s verksamhet.

– Vi är glada och stolta över att kungaparet valde att besöka vår anläggning som en del av Eriksgatan. Vi fick frågor om alltifrån SFR till vår ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret, och det var tydligt att kungaparet har ett genuint intresse för vår fråga. Vi fick också möjlighet att berätta om vårt engagemang i lokalsamhället och vårt samarbete om att skapa mervärden tillsammans med kommunen.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 7 maj 2013