Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Internationell slutförvarsutbildning i Oskarshamn

Den här veckan håller SKB International och SKB en utbildning i metodik och vetenskap för säkerhetsanalys av geologiskt slutförvar för radioaktivt avfall.

Syftet med utbildningen är att föra över teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som vi har gjort i Sverige till kursdeltagarna. Deltagarna kommer från organisationer som jobbar med frågorna i bland annat Kina, Japan, Tyskland och Kanada.

Toshiyuki Sasaki, en av deltagarna, i utställningen på Äspölaboratoriet. Foto: SKB.

En av dem som är med på utbildningen är Toshiyuki Sasaki. Han ingår i en delegation på totalt nio personer från Japan som är här. Toshiyuki arbetar på Kajima Corporation som ska jobba med tunneldrivning för det japanska slutförvarsprogrammet. Numo heter SKB:s motsvarighet i Japan och det är de som har valt Toshiyukis företag för att göra tunnlarna.

– I Japan upparbetar vi vårt avfall så vi får förglasat avfall att ta hand om, men vi har ett liknande koncept som Sverige med tunnlar och kapslar. Vi är åtta tusen anställda på Kajima och jobbar i vanliga fall med konstruktion av byggnader, broar och tunnlar, ja i princip alla typer av konstruktioner, säger Toshiyuki.

Intensivt program

Det är intensiv vecka som väntar deltagarna med mycket information och studiebesök på SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Toshiyuki och hans reskamrater har gjort den långa resan från Japan enbart för den här utbildningen, så han har naturligtvis förväntningar på veckan.

– Jag är här för att lära mig mer om säkerhetsanalysen och nätverka för att få kontakter med ingenjörer över hela världen. Under den första dagen här på Äspölaboratoriet har vi fått lära oss om hur man designar barriärer och jag hoppas att jag kommer lära mig mer om kopparkapseln senare under veckan.

Innan Toshiyukis grupp återvänder till Japan hinner man med en dag för sightseeing men Toshiyuki har redan bildat sig en uppfattning om Sverige.

– Sverige är ett väldigt fint land!

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 23 oktober 2018