Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Foto: Lasse Modin.

”Föreslagen kostnadsökning är orimlig”

Hallå där, Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Riksgälden reagerar på en skrivelse som SKB har skickat till regeringen.

Vad handlar den här skrivelsen om?

– Kärnkraftverken står för samtliga kostnader för det svenska kärnavfallsprogrammet och vart tredje år redovisar vi vilka kostnader som återstår. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s kostnadskalkyler under många år. När nu Riksgälden tar över denna uppgift, vill de höja ersättningen med 300 procent. Från dagens 12,5 miljoner som Strålsäkerhetsmyndigheten använt, till 40 miljoner kronor. Medlen i Kärnavfallsfonden tillhör kärnkraftverken och därför har vi synpunkter när Riksgälden vill ha en så hög ersättning. Med tanke på att SKB ska bedriva verksamhet i ytterligare 70 år, har det stor betydelse hur stora årliga uttag som görs.

Ni säger att det är orimligt och oacceptabelt.

– Ja, vi ifrågasätter det rimliga i den föreslagna kostnadsökningen. De medel kärnkraftsbolagen fonderar ska täcka kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Vi är måna om att hushålla med fondens medel och har därför uppmärksammat detta.

– Som en jämförelse har SKB två heltidsanställda som sammanställer vår kostnadskalkyl och Riksgälden önskar ha 12 heltidsanställda för att granska arbetet. Det har vi reagerat emot. Vi har också frågor kring omfattande OH-kostnader, konsultkostnader och osäkerhetspåslag.

Kan SKB och kärnkraftsbolagen ha åsikter på Riksgäldens myndighetsutövande?

– Vi har inga synpunkter på själva tillsynen, utan vi reagerar på kostnadsökningen som sådan.

Ni föreslår att kärnkraftsbolagen ska få utse en revisor som ska ges möjlighet att revidera Riksgäldens användning av fondmedel. Hur tänker ni där?

– Vi tycker att det är rimligt att kärnkraftsbolagen får möjlighet att revidera användningen av fondmedel för att säkerställa effektivitet och transparens. Samma självklara krav som vi ställer på oss själva.

Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad säger i SvD att han ska kalla till möte.

– Vi har ännu inte blivit inbjudna till möte, men vi ser fram emot en fortsatt dialog med Riksgälden.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 21 november 2018