Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Geologen Sara Eklöf från Dannemora Mineral samtalade länge med Inger Nordholm på SKB i Forsmark. Foto: Lasse Modin

Gruvpersonal på SKB-besök

Nyligen kom en grupp med uppsagda tjänstemän från Dannemora Mineral på besök till SKB i Forsmark. Sedan gruvan gått i konkurs ser de sig om efter nya jobb och SKB vill gärna ta reda på vilken kompetens som finns att tillgå.

Efter beskedet om Dannemora Minerals konkurs arrangerades en träff för personalen av Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun i Österbybruk i april. Där deltog 10–15 företag. Från SKB i Forsmark/Östhammar fanns både Åsa Lindwall från personalenheten och Hanna Karlsson från kommunikation på plats.

Martin Björnström och Eric Wallström pratar med Åsa Lindwall på personalenheten på SKB. Foto: Lasse Modin

Martin Björnström och Eric Wallström pratar med Åsa Lindwall på personalenheten på SKB. Foto: Lasse Modin

– Det bildades genast en lång kö vid vårt bord. Det var tydligt att intresset för att prata med oss var väldigt stort, berättar Åsa Lindwall.

SKB tog därefter initiativ till att bjuda in tjänstemannagruppen, som kan ha kompetenser som intresserar företaget, på ett studiebesök. Tjänstemännen fick en visning av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) och fick träffa ett antal SKB-are som kunde berätta om den verksamhet som bedrivs i dag och de stora projekt som väntar framöver. De kollektivanställda kommer att få samma möjlighet vid ett senare tillfälle.

– Vi kan naturligtvis inte lova någon jobb men vi har ett antal tjänster ute just nu och det kommer att komma fler framöver. Det handlar bland annat om arbete inom projektering, bergmekanik, det geologiska området, it-teknik och nya medarbetare till vår befintliga driftanläggning, SFR, berättar Åsa Lindwall.

Flyttat till trakten

Som mest var runt 130 tjänstemän och kollektivanställda samt ett stort antal underentreprenörer sysselsatta vid gruvan. Många av dem kom norrifrån och har flyttat till trakten. Martin Björnström är ursprungligen från Kiruna.

– Jag flyttade hit ner när Dannemora gruvor startade och har inte ångrat det en sekund. Min hustru har fått jobb i Uppsala och vi vill absolut vara kvar om det går, säger han som bland annat arbetat med logistik och produktionsplanering.

”Lockande”

En som redan fanns i närområdet var geologen Sara Eklöf som arbetat på Dannemora Minerals prospekteringsavdelning. Hon är utbildad i Uppsala och tycker att möjligheterna till ett jobb på SKB i framtiden känns lockande.

– Det skulle vara kul att testa något annat än gruvbranschen och det är inte så gott om geologjobb där det också finns en miljöinriktning och samhällsaspekter som här.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 19 maj 2015