Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Att arbeta på Grönland kan innebära både isande kyla och bitande vindar. Men under arbetsveckan i augusti var förhållandena relativt bra för fältarbete. Foto: Emma Johansso, SKB.

Grönlandsforskning blir podd- och dokumentärserie

SKB har under flera år bedrivit forskning på Grönland, inom de båda projekten Gap och Grasp. Nu har den amerikanska producenten Joaquin Alvarado intresserat sig för Grönlandsforskningen inför en ny podd- och dokumentärserie.

”After the Thaw” är en alldeles ny podd- och dokumentärserie som uppmärksammar människor och platser som befinner sig i forskningsfronten om hur klimatförändringar påverkar permafrost. Initiativtagare är den amerikanska skribenten och producenten Joaquin Alvarado.

Producenten Joaquin Alvarado följde med under hela veckan på Grönland. Foto: Ylva Sjöberg.

I augusti när Emma Johansson, SKB:s ämnesexpert i hydrologi, tillsammans med en grupp forskare och tekniker gjorde en arbetsvecka på Grönland passade Joaquin Alvarado på att följa med.

– Han ville berätta om en permafrostforskares vardag så därför föreslog vi att han skulle följa med och se på plats hur vi jobbar och det nappade han på, berättar Emma Johansson.

Egentligen går SKB:s forskning på Grönland lite på lågvarv. De större projekten Gap och Grasp* är avslutade men SKB fortsätter att underhålla de installationer som finns på plats.

– Även om de båda avhandlingarna som tagits fram inom ramen för Grasp avsevärt har ökat kunskapen om hydrologi och biogeokemiska processer under permafrostförhållanden så har vi identifierat några kunskapsgap som kvarstår. Genom att fortsätta att samla in data från platsen med hjälp av befintliga installationer och enklare kompletterande provtagningar kan vi förbättra våra modeller och vår förståelse för att täppa till dessa luckor. Långa tidsserier av klimat- och hydrologiparametrar från denna typ av avlägsna områden är också ovanligt vilket gör dem unika även i övriga forskarvärlden, förklarar Emma Johansson.

Emma Johansson såg till att mätutrustningen var klar inför vintern. Foto: Anders Lindblom, SKB.

– Skulle det väckas nya frågor kopplade till permafrost under säkerhetsanalysarbetet är det också en enkel sak att göra kompletterande provtagningar eller experiment om vi har utrustningen i gång.

För Emmas del handlar därför jobbet på Grönland mest om tekniskt underhåll. Däremot är det andra forskare som tagit vid där SKB:s forskning avslutats. En av dem är forskaren Ylva Sjöberg från Stockholms universitet som också var med under arbetsveckan på Grönland.

Det var också hon som introducerade Joaquin Alvarado till den forskning som bedrivs där. Joaquin deltog aktivt i fältarbetet under hela veckan och samtalade samtidigt med alla deltagare för att få ett bra underlag till hans kommande dokumentärer.

Första säsongen av podd- och dokumentärserien ”After the thaw” planeras att starta i december 2018.

Så här beskriver Joaquin Alvarado själv vad han vill uppnå med sitt arbete:

”After the Thaw is a new podcast and documentary series that will explore the people and places that are on the frontlines of understanding the impact of climate change on Permafrost. This series will explore the science through the lens of the scientists working on this critical issue in ways that will combine the suspense of a thriller with the power of an intimate podcast. With locations ranging from the Arctic to national capitals, this series will feature storylines from countries that share common interests and questions about the future of Permafrost.

During a recent field trip, we followed scientists to Greenland to observe their work at the GRASP field site. Scenes and interviews with the scientists will help bring audiences closer to the hard work of understanding the complex systems of a pristine arctic research site, while also revealing the camaraderie and spirit of research collaboration.

As a film and podcast executive producer, I have been intensely committed to delivering fact based information to audiences in ways that will engage and inform them. This series is dedicated to getting the science right and sharing the stories of scientists with new and diverse audiences. Production is underway Summer and Fall of 18 with Season 1 expected to launch Dec 18.

For background, I am a writer and producer with twenty years of leadership experience in public interest journalism and technology. Previously I was the founder of the Institute for Next Generation Internet at San Francisco State University. Most recently I served as the CEO of the Center for Investigative Reporting and Reveal News where we produced public broadcasting radio/podcasts and television documentaries. In April of 2018, I founded Studiotobe. Studiotobe is a home for journalists and producers who are committed to facts, public engagement, and positive impact. We are based in the San Francisco Bay Area, with locations opening in Seattle, Berlin, London, and Fresno in the California Central Valley.

* Gap = Greenland Analogue Project. Grasp = Greenland Analogue Surface Project.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 1 oktober 2018