Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Gimoungdomar gör pjäs om Kärnbränsleförvaret

Det var ett stort och svårt ämne, men esteteleverna på Bruksgymnasiet i Gimo hittade sin vinkel till slut. Om några veckor har de premiär på sin pjäs ”Spår”, en föreställning om kärnkraft, avfall och framtidsval.

Det börjar bli pirrigt nu när premiären närmar sig. Mycket ska fixas i sista stund, och replikerna måste sitta som en smäck. För första gången har de nio eleverna repeterat hela pjäsen i ett sträck, och det känns lite skakigt men också spännande.

Emma Andersson oroar sig lite för att hon inte ska hinna lära sig replikerna utantill.

– Sångtexter har jag inga problem med, men det här är värre. Det fastnar inte på samma sätt, säger hon frustrerat, men uttrycker samtidigt att hon utvecklats mycket under den här tiden och lärt sig massor.

Visste ingenting

Tredjeårseleverna på estetprogrammet i Gimo har arbetat med sin pjäs sedan i våras. Det var när SKB var på besök i skolan för att informera om planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark som idén kom upp att göra en föreställning om slutförvarsproblematiken.

Enligt klassens dramalärare Gunbritt Henricsson visste eleverna i stort sett ingenting om Kärnbränsleförvaret när de satte i gång.

– De fick börja med att utforska ämnet, göra research och ta reda på så mycket fakta de kunde innan själva skapandet satte i gång, berättar hon.

”Spår” bygger på de reaktioner, tankar och känslor kring kärnkraft och slutförvar som eleverna förmedlat och diskuterat, dels med varandra men också med lärarna. Manus, musik och bildspel har växt fram ur det materialet och kan sägas vara ett elev–lärar-samarbete. All koreografi har däremot eleverna gjort helt själva.

– Vi har velat ge vår syn på det här med slutförvaret, bekräftar Jonathan Nykvist, som har en roll i föreställningen men också spelar gitarr och bas.

Ställer frågor men ger inga svar

Att inte ta ställning i sakfrågan, har varit viktigt för eleverna, poängterar musikläraren Anna Backman Bister.

– Det har varit en del av syftet med arbetet, att ställa frågor utan att leverera några färdiga svar. Vi har haft livliga diskussioner i klassrummet och eleverna tycker olika, säger hon.

Nu väntar sju föreställningar i Ladan i Gimo för skolkamrater och allmänhet. Skolföreställningarna kommer att följas upp av diskussioner i klasserna med undervisande lärare. Och SKB, OSS (Opinionsgruppen för säker slutförvaring), MILKAS (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat) och kommunens granskningsgrupp kommer att finnas tillgängliga på skolans torg för att svara på eventuella frågor.

Fakta

”Spår”

Medverkande: Jonathan Nykvist, Sanna Sanrell, Johanna Larsson, Frida Åhr, Jessica Lindén, Alice Pettersson, Malin Karlsson, Emma Andersson och Sara Lejon.

Pjäsen spelas i Ladan i Gimo:
7/11 kl 9.00 och 18.00
8/11 kl 9.00 och 13.30
10/11 kl 18:00
13/11 kl 14 och 18

Bakgrund

I våras fick esteteleverna och deras lärare Gunbritt Henricsson, drama, Anna Backman Bister, musik, och Jens Eklund, bild, uppdraget av SKB att göra en pjäs om det planerade Kärnbränsle-förvaret i Forsmark. SKB har inte påverkat innehållet i pjäsen, utan ungdomarna har haft full konstnärlig frihet i utformningen. SKB står för kostnaden för ljus och ljud samt lokalhyra.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 30 oktober 2013