Interaxo

För SKBs kunder och intressenter, som arbetar med t.ex. dokumentation, transport och planering för avfall, härdkomponenter och bränsle, tillhandahåller SKB en kommunikationsplattform för utbyte av dokument, Interaxo.

Inloggning i Interaxo sker genom personlig inloggning. För att få en inloggning gör följande:

* I instruktionen används begreppet ”Projektportal”, vilket sedan dess har bytt namn och avser nu Interaxo.

2023-03-07: Uppdaterade versioner (3.0) av dokument 1583949 och 1602511.

OBS(1), anställda på Forsmark Kraftgrupp AB och Ringhals AB (ej konsulter) behöver genom ett avtal inte skicka in Sekretessförbindelse, Intyg om genomförd säkerhetsprövning eller Personbevis. Detsamma gäller för anställda på SKB.

OBS(2), användare med tillgång till GADD kan skicka in personnummer istället för sekretessförbindelse/intyg om säkerhetsprövning/personbevis.

Om allt är korrekt ifyllt så skapas ett konto i Interaxo, och du får ett välkomst-mail från systemet. I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter och väljer ett lösenord. Klart!

Vid frågor, hör av dig till Marcus Molander, UTA.

Senast granskad: 16 maj 2023