Artiklar

SKB deltar i och finansierar forskning som publiceras som vetenskapliga artiklar i fackgranskade tidskrifter. Vissa av artiklarna publiceras med öppen tillgång (normalt genom Creative Commons-licens). Om artikeln är resultatet av ett SKB-koordinerat projekt finansierat av EU kan projekttitel och bidragsnummer användas i sökningen. Denna sida ger endast åtkomst till artiklar med öppen tillgång.
Antal träffar: 51
Visa komprimerad vy

Puranen, A; Evins, L-Z; Barreiro, A; Roth, O; Spahiu, K

2022

Lindborg, Tobias; Brown, Joanne; Griffault, Lise; Ikonen, Ari T K; Kautsky, Ulrik; Sanae, Shibutani; Smith, Graham; Smith, Karen; Thorne, Mike; Walke, Russell

2022

Beacon - Bentonite mechanical evolution

Daniels, K A; Harrington, J F; Sellin, P; Norris, S

2021

Beacon - Bentonite mechanical evolution

Daniels, Katherine A; Harrington, Jon F; Milodowski, Antoni E; Kemp, Simon J; Mounteney, Ian; Sellin, Patrik

2021

Beacon - Bentonite mechanical evolution

Harrington J F; Daniels K A; Wiseall A C; Sellin P

2020

Beacon - Bentonite mechanical evolution

Bosch, Jose A; Ferrari, Alessio; Laloui, Lyesse

2020

Beacon - Bentonite mechanical evolution

Bosch, Jose A; Ferrari, Alessio; Laloui, Lyesse

2020

Beacon - Bentonite mechanical evolution

Bosch, Jose A; Ferrari, Alessio; Laloui, Lyesse

2021

Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Publikationer

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.