Kommunpolitikern Barbro Andersson Öhrn (S) under ett samrådsmöte om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Foto: Lasse Modin

Samråd om utbyggnaden av SFR

I underlaget till ansökningarna om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ingår en beskrivning av miljökonsekvenserna. En viktig del i arbetet med att ta fram denna har varit de samråd som har hållits.

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, redogör för vilka konsekvenser verksamheten kan få för människa och miljö samt hur dessa kan förhindras och begränsas. I MKB:n ska det enligt lagen alltid ingå en samrådsredogörelse.

Ett flertal samrådsmöten hölls om utbyggnaden av SFR mellan åren 2010 och 2014. Vid samråden har både allmänheten, berörda organisationer, kommuner, länsstyrelser och myndigheter haft möjlighet att bidra med sin kunskap och lokalkännedom. Samråd har dessutom hållits med Finland enligt Esbokonventionen.

Samtliga samråd är dokumenterade, dels i form av protokoll från varje möte, dels i form av en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ingår som en del i MKB:n i ansökningarna om att få bygga ut slutförvaret. Ansökningarna ligger nu hos myndigheterna som kommer att pröva dem enligt både miljöbalken och kärntekniklagen.

MER INFORMATION

Här hittar du alla protokoll från samråden.

Senast granskad: 28 april 2015