SKB:s metod fyller 40 år

KBS-3 är namnet på SKB:s slutförvaringsmetod och i år firar den 40 år. Det var nämligen 1983 som projekt KärnBränsleSäkerhet släppte rapporten Kärnbränslecykelns slutsteg – Använt Kärnbränsle KBS-3 som gav metoden dess namn.

Rapporten har två föregångare, den första vid namn KBS-1. Denna fastställde en metod av slutförvaring av förglasat avfall vilket är resultatet av bränsle som använts flera gånger, så kallat upparbetat kärnbränsl.  Detta var det huvudsakliga spåret i Sverige 1977 när rapporten skrevs. Kort därefter fattade Sverige beslut om att avsluta planerna på att upparbeta bränsle. 1978 kom sen rapporten KBS-2, där tittade man på direktdeponeringsalternativet, det vill säga ej upparbetat bränsle, och i och med den tredje rapporten som nu markerar födelsen av KBS-3 slog man fast metoden vi jobbar efter i dag.

Flera barriärer skyddar

Metoden bygger på att tre barriärer, kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget ska skydda människa och miljö från det använda kärnbränslet under mycket lång tid.

Bränslet i sig är gjort av ett keramiskt material och stoppas i knippen ner i fem meter långa kopparkapslar. Kapseln är konstruerad för att stå emot både kemisk och mekanisk påverkan. Kapslarna bäddas sedan in i bentonitlera där leran fungerar som en buffert och skyddar kapseln mot korrosion och mindre rörelser i berget. Den sista barriären är själva urberget. Bergets uppgift är att isolera avfallet, ge en stabil kemisk miljö och skydda från sådant som händer på markytan.

Under de 40 år som passerat har forskning och utveckling bedrivits, undersökningar och experiment har genomförts och tekniska genombrott har skett. Metoden har fått internationellt erkännande i flera länder och längst har man kommit i Finland där man är i full fart med att realisera ett slutförvar.

I Sverige är KBS-3 godkänd i och med att regeringen gett tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och den pågående processen med att optimera och utveckla inom metoden kommer att fortsätta fram till byggstart.

Läs mer och se en kort film om SKB:s metod för slutförvaring.

Senast granskad: 28 april 2023