Kärnbränsleförvaret och fjärde generationens kärnkraft

Kärnbränsleförvaret och fjärde generationens kärnkraft

Om den politiska strategin för den svenska kärnkraften skulle ändras, vad innebär det för SKB:s arbete och plan för hanteringen av det använda kärnbränslet? Vad skulle till exempel hända om Sverige satsade på fjärde generationens kärnkraft – där det använda bränslet återanvänds?

Slutförvar behövs ändå

Tidsperspektivet på det radioaktiva avfallet kan kortas med nya reaktorer, men det löser inte avfallfrågan. Ett slutförvar behövs ändå, menar Daniel Westlén, doktor i reaktorfysik.

Senast granskad: 12 maj 2022