Gymnasieelever hjälper fransk forskare för tredje året i rad

SKB:s metod för slutförvaring av använt kärnbränsle förutsätter att förvaret inte behöver kontrolleras eller övervakas för att upprätthålla säkerheten efter förslutningen. Förvarets existens ska inte belasta kommande generationer. Samtidigt bör informationen om Kärnbränsleförvaret föras vidare till kommande generationer – så att de ska kunna ta välgrundade beslut och undvika oavsiktligt intrång.

Lisa Palmquist och Lina Rickstam avtackades efter sin presentation av arbetet. Foto: SKB.

För tredje året i rad har elever från Oscargymnasiet genom sitt gymnasiearbete bidragit till att sprida informationen om ett slutförvar i Forsmark (än så länge dock bara planerna på att bygga). Lina Rickstam och Lisa Palmquist har via en enkät undersökt vilka tankar unga personer har kring hanteringen av använt kärnbränsle efter att ha besökt någon av våra anläggningar. En fråga som ingick, om hur vi kan överföra kunskap och information till kommande generationer, har redan den bidragit till själva överföringen! Den har gjort de tillfrågade medvetna om uppgiften och den sprids ytterligare genom elevernas presentation på skolan.

Svaren på enkäten säger bland annat att behövs ett internationellt samarbete för att bevara informationen och ett bra sätt att förmedla kunskapen om slutförvarens existens och innehåll är, att göra det till en del av undervisningen i skolan.

Syftet med elevernas arbete

Det ursprungliga syftet med detta gymnasiearbete och de tidigare var att ge Florian Blanquer underlag till hans forskning. Florian har ett forskningsuppdrag från Andra, SKB:s motsvarighet i Frankrike. Den kommande avhandlingen har arbetstiteln Robustesse sémiotique et pérennité interprétative. La vie des signes à l’épreuve du temps long, vilket kan översättas till ungefär ”Robusthet och beständighet i semiotik [tolkning av tecken och bilder]. En test av tecknens varaktighet över tid”. Det första gymnasiearbetet handlade om att samla in och kategorisera tecken på fara, eller uppmaningar om att man bör vara aktsam, som finns i vår omgivning. Det andra undersökte hur barn i olika åldrar tolkar tecken de aldrig kommit i kontakt med tidigare.

I år har bidraget till Florian varit en undersökning om hur ett besök på någon SKB:s anläggningars upplevs (hur man tolkar det man sett och hört) och tankar kring formen för att kunna bevara och förmedla information över generationer.

Senast granskad: 24 maj 2019