Johan Dasht ny vd för SKB

Den 1 mars tog Johan Dasht över som vd för SKB. Första tiden på nya jobbet fick ett helt annat fokus än han väntat sig. Bara några dagar efter att han tillträtt befann sig landet och SKB mitt i den utmanande coronasituationen.

– Med tanke på den verksamhet SKB bedriver så finns det alltid en planering för olika situationer, för att vi ständigt ska kunna ha säkra anläggningar. Vi har gått igenom dessa planer och anpassat åtgärderna till nuvarande situation för de delar av verksamheten som påverkas, säger Johan Dasht.

Johan kommer närmast från Oskarshamns kärnkraftverk där han var vd i fem år. Det som lockade honom att ta klivet över till SKB var förutom uppdraget också den stora bredden i företaget.

– Vi är många individer med ett brett spektrum av kompetenser som tillsammans ska leverera ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Uppdraget känns mycket meningsfullt och jag är oerhört ödmjuk inför uppgiften, säger han

År 2020 finns förutsättningar för SKB att få regeringens godkännande för Slutförvaret för använt kärnbränsle liksom för ett utbyggt slutförvar för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark.

– SKB:s viktiga uppdrag handlar om säker drift av befintliga anläggningar, utveckling och förhoppningsvis också snart byggnation av stora projekt som Kärnbränsleförvaret, inkapslingsanläggningen och utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Jag ser mycket fram emot att få leda SKB i det här spännande skedet, avslutar han.

Senast granskad: 7 april 2020