Hantering av personuppgifter i samband med prenumeration

Lagerbladet är Svensk Kärnbränslehantering AB:s externa informationstidning. Den ges ut tre-fyra gånger per år och kan antingen laddas ned från vår webbplats eller sändas hem till dig om du önskar.

SKB och Lagerbladet månar om våra läsares personliga integritet. Om du prenumererar på tidningen godkänner du att vi lagrar uppgifter om namn och adress. Uppgifterna används endast för att kunna sända Lagerbladet till dig och vi kommer att ha dina personuppgifter sparade så länge som du prenumererar på tidningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från vidare prenumeration genom att sända ett mejl till lagerbladet@skb.se med angivande att du önskar avregistreras. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register.

Vi är måna om din säkerhet och kommer enbart att använda de personuppgifter som du har lämnat till oss för att nå dig i ärenden som rör din prenumeration. Ansvarig för dina personuppgifter är Svensk Kärnbränslehantering AB och du når oss på personuppgifter@skb.se eller 08-459 84 00. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer, till exempel önskar rättelse eller vill få veta vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

För utskicket har vi sänt dina personuppgifter vidare till vårt tryckeri, som biträder oss för att ditt namn och din adress ska kunna tryckas på tidningen. Vi har säkerställt att dina personuppgifter enbart behandlas för ändamålet att kunna sända tidningen till dig. Därefter raderar tryckeriet dina personuppgifter.

Senast granskad: 23 maj 2018