Polstjärnan

Svensk Kärnbränslehantering AB
Polstjärnan
Box 612, 572 27 Oskarshamn
Telefon: 0491-76 78 00, fax: 0491-820 05
Besöks och godsadress: SKB, Polstjärnan, Simpevarp
572 95 Figeholm

Senast granskad: 11 maj 2015