Kapsellaboratoriet

Svensk Kärnbränslehantering AB
Kapsellaboratoriet
Box 925, 572 29 Oskarshamn
Telefon: 0491-76 79 00, fax: 0491-76 79 30
Besöks- och godsadress: Gröndalsgatan 15, 572 35 Oskarshamn


Visa större karta

Senast granskad: 11 maj 2015