[skb_career_heading title=”Traineer med energi roterar i kärnkraftsbranschen”][skb_career_preamble preamble=”Kärnkraftsindustrin i Norden – Uniper, Vattenfall, Fortum och TVO – startade tidigare i år ett gemensamt traineeprogram, Nordic Nuclear Trainee Program. Ett 15-tal nyutexaminerade högskole- och universitetsstudenter eller sedan tidigare examinerade ingenjörer/tekniker får här chansen att under ett drygt år lära sig mer om kärnkraftsbranschen.”]

Egentligen skulle programmet startat redan i mars 2020, men pandemin kom i vägen och allt pausades. Det dröjde alltså tills i februari i år innan det drog igång. Totalt ska deltagarna gå igenom åtta moduler med olika ämnen, skriva två projektarbeten samt göra två jobbrotationer för att få prova på och lära om olika delar av branschen under programmets gång.

Sara Sahl, som är projektledare för traineepogrammet på Vattenfall, berättar att det har varit ett digert schema sedan i februari.

— Vi tror att de får med sig mycket som de kan ta vidare i sina yrkesroller, säger hon.

Tanken med traineeprogrammet är att ge en bred bild av kärnkraftsbranschen, men deltagarna har även fått kunskap inom områdena kommunikation och personlig utveckling samt fått lära sig hur man håller en presentation.

I mitten av oktober genomfördes en speciell SKB-dag med digitala föreläsningar om vår verksamhet. En av föreläsarna var vd Johan Dasht.

— Det fanns mycket energi hos deltagarna i frågor kring energisystemet i Norden. Vi delade tillsammans reflektioner kring ledarskap, olika aspekter om att leda sig själv, leda andra och leda verksamheten. Jag har fått bra input och ser framemot att följa dem framöver, säger han.

Den 1 november drog den första sex veckor långa rotationsperioden i gång.

Malin Klintefjord, är anställd på Uniper i Malmö och arbetar med kärnavfallsfrågor sedan mars 2020, har påbörjat sin rotation här på SKB. Hon kommer att dela tiden mellan mellanlagret Clab och Kapsellaboratoriet.

— Jag valde att komma till SKB. Både Clab och Kapsellaboratoriet är intressanta anläggningar som ligger i framkant. Nu får jag lära mig mer om hur ni arbetar samt träffa människorna här. I min tjänst på Uniper är det viktigt att jag har bra förståelse för hur Clab fungerar, förklarar Malin som berättar att hon blivit väl emottagen.

Anny Höglund, geolog på SKB, ingår också i traineeprogrammet och gör sin första rotation internt, på SKB International.

— Jag är delaktig i framtagandet av en ontologi, ett enormt flödesschema med alla termer och definitioner i ett slutförvarssystem, dess hantering och framtagande samt hur dessa termer kopplar till varandra. Detta görs åt Numo, som är den japanska motsvarigheten till SKB. Jag började rotationen med att delta i en ”Think tank” där jag tillsammans med konsulter och personal från SKB International bland annat diskuterade potentiella framtidsscenarier för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Det var en väldigt rolig övning där vi fick tänka kreativt och långt utanför boxen, berättar Anny.

Nästa jobbrotation sker i början av 2022. Sin andra rotation kommer Anny att göra hos Vattenfall R&D (Research & Development) i Älvkarleby. Hon ska delta i ett dammbrottsförsök som utförs som en del av ett doktorandarbete på KTH. Där kommer en modell av en vattenkraftdamm att byggas upp och brista under detaljerad övervakning och sedan jämföras med modellerade utfall.

— Jag är supertaggad på båda mina rotationer och ser stora möjligheter till lärdomar i båda. Båda går att koppla till mitt arbete på SKB, men ger mig samtidigt möjligheten att lära mig saker som jag inte stöter på i min vardag, säger hon.

Programmet avslutas med besök hos Fortum i Helsingfors under två dagar i mars 2022, då bland annat resultat från projektarbeten ska redovisas.

Senast granskad: 18 november 2021