anna_200px I väntans tider

SKB:s ansökan om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn har under september och oktober processats i en huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Under de fem förhandlingsveckorna har en mängd olika frågor blivit belysta, utifrån SKB:s ansökan på flera tusen sidor. Den omfattande ansökan grundar sig i sin tur på all den forskning, teknik- och metodutveckling som SKB bedrivit under närmare 40 år. Kunskapsläget är enormt och det finns till exempel få platser i Sverige som är så väl undersökta och väldokumenterade som Forsmark och platsen för det planerade slutförvaret.

Trots det omfattande materialet har domstolen lyckats hålla ihop förhandlingen på ett bra sätt. Vi är nöjda med vår egen insats och alla olika parter har fått komma till tals och prata till punkt. Även de rent logistiska utmaningarna med att hålla huvudförhandling på tre olika orter, inklusive syn i en kärnteknisk anläggning och ett våtmarksområde i Upplandsskogarna har fungerat mycket väl. Nu går vi således i väntans tider och hoppas att domstolen levererar ett positivt och tydligt yttrande till regeringen i slutet av december, som tar oss vidare till nästa steg på vägen mot att kunna bygga Kärnbränsleförvaret.

Läs gärna mer om detta här i SKB Aktuellt!

Anna Porelius
Kommunikationschef

Senast granskad: 11 november 2015