anna_200px En spännande tid

Kärnkraften är återigen på den politiska agendan. SKB:s roll i den diskussionen är att på ett säkert sätt omhänderta avfallet på kort och lång sikt. En fråga vi ofta får är den om nya typer av reaktorer. En satsning på nya reaktorer skulle kräva ytterligare teknisk utveckling, ekonomiska förutsättningar och nya politiska beslut.

Om det blir verklighet får framtiden visa. SKB:s slutsats är att slutförvar för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ändå behövs och att det är viktigt att dagens slutförvarsprocess fortgår oavsett utveckling av nya typer av reaktorer eller inte.

SKB har nyligen lämnat nya underlag till miljödepartementet som bekräftar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning. Det har gått drygt ett år sedan Strålsäkerhetsmyndigheten gav sitt klartecken till regeringen angående slutförvarsfrågan, som omfattar både en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Mark- och miljödomstolen sa också ja till det mesta men ville att vi skulle belysa några ytterligare frågeställningar till miljödepartementet. Sedan dess har vi arbetat ihärdigt med att genomföra nya experimentella försök och studier. Materialet har nu varit på internationell granskning och sammanställts och lämnats till departementet. I detta nummer av SKB Aktuellt kan du läsa mer om det arbetet.

Nu kan miljödepartementets granskning fortsätta och vår komplettering kommer att skickas ut på remiss. Därefter är det dags för Östhammars kommun att fatta beslut i frågan, Oskarshamns kommun har redan ställt sig bakom SKB:s ansökan. Efter Östhammars beslut är det dags för regeringsbeslut.

Tillståndsprövningen fortgår, men SKB vill vara redo för byggstart av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Vi anpassar därför organisationen så att vi kan gå direkt in i byggfas när vi får våra tillstånd. Vi har en spännande tid framför oss, inför starten av ett av landets största byggprojekt. Följ oss gärna på LinkedIn, där lägger vi både information om intressanta lediga jobb och vad som händer i verksamheten.

Anna Porelius
Kommunikationschef

Senast granskad: 11 november 2015