Kärngruppen har möte. På bilden ser vi Niklas Heneryd, enhetschef, Anders Ingman, SKB:s jurist, Erik Setzman, tf mijösamordnare, Mikael Gontier, specialist på miljökonsekvensbeskrivningar, och projektledare Heléne Åhsberg. Foto: SKB:

Bråda dagar på kontoren

Höstens huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen kräver omfattande förberedelser internt på SKB. Närmare hundra av SKB:s drygt fem hundra anställda är involverade i arbetet på något sätt. 

Det var i mars som SKB fick klartecken från Mark- och miljödomstolen (MMD) om att vår tillståndsansökan nu är redo för huvudförhandling. Erik Setzman är en av nyckelpersonerna i förberedelserna inom projekt Tillståndsprövning och ansvarar för att hålla ihop hela arrangemanget.

– Vi är en kärngrupp på cirka 15 personer som jobbar med att planera och samordna allt och se till att det fungerar praktiskt.

Fem arbetsgrupper

Och det är mycket praktiskt som måste fixas. Tre arbetsgrupper har tillsatts som ansvarar för alla presentationer som ska hållas på respektive ort – Stockholm, Oskarshamn och Östhammar. En fjärde grupp har koll på förhandlingsordningen och upplägget av huvudförhandlingen och en femte sköter alla praktiska arrangemang.

– Räknar man även in dem som ska sköta markservicen, det vill säga vara på plats och svara på frågor, uppdatera och kopiera underlag, springa med mikrofoner, sköta teknik och säkerhet, är vi nog uppåt hundra personer som är involverade i olika skeden, berättar Erik.

Det är med andra ord en stor styrka och det krävs mycket förberedelser. I skrivande stund har arbetet dock kommit ganska långt. Presentationerna är på väg att bli klara och nu ska talarna tränas i presentationsteknik. De två sista veckorna i augusti blir det generalrepetitioner på alla orterna.

Vad har varit den största utmaningen hittills?
– Att få upp förståelsen för vad en huvudförhandling enligt miljöbalken är och hur man ska agera. Därför har vi bjudit in personer som deltagit i andra stora huvudförhandlingar för att berätta om hur det går till och vad vi kan lära av deras misstag, samt själva bevakat ett stort antal huvudförhandlingar.

– Lokalfrågan var inte heller helt enkel. I september–oktober är det högtryck på konferenslokaler så mycket var redan bokat när vi fick klartecken från MMD. Det blev ganska många turer kring detta, men nu har det löst sig, säger Erik.

Vad har varit roligast?
– Vi har en oerhört bra sammanhållning och ett stort engagemang i kärngruppen, trots att det har varit motigt ibland. Sen känns det att vi nu är i slutspurten i hela slutförvarsfrågan. Vi börjar närma oss att besluten ska tas – om vi får göra det här eller inte. Nu gäller det!

Senast granskad: 10 juli 2017