Förtida stängning av reaktorer gör inte så stor skillnad för SKB, menade driftchef Susanne Andersson. Foto: Lasse Modin.

”Tidig stängning – men vi fortsätter som vi alltid gjort”

– Vi får lite mer bråttom, men annars fortsätter vi göra det vi alltid gjort – ta emot använt kärnbränsle för mellanlagring och kortlivat radioaktivt avfall för slutförvaring i SFR.

Det var Susanne Anderssons budskap när hon i egenskap av ansvarig chef för SKB:s kärntekniska anläggningar redogjorde för hur besluten om förtida stängning av fyra svenska reaktorer påverkar SKB:s arbete.

– Det kommer mer bränsle lite tidigare, men annars är det inget nytt, sa Susanne Andersson och förklarade att efter att reaktorerna ställts av kommer sluthärdarna att successivt flyttas över till Clab vilket kräver ny planering för mottagandet.

Mottagningstakten ökar

I snitt tar SKB emot 70 transportbehållare årligen. Enligt de nya planerna kommer antalet öka redan under de närmaste åren. Som mest räknar SKB med att ta emot 115 behållare på ett år, vilket kommer att ske under 2018. Det är lika mycket som togs emot under tiden då reaktorerna i Barsebäck tömdes.

– För oss handlar det mycket om att se till att vårt transportsystem är i så god form som möjligt och nu jobbar vi med att ta fram nya transportbehållare som vi kan köra mer bränsle i och på så sätt få effektivare transporter.

En annan viktig pusselbit handlar om att utöka lagringskapaciteten på Clab. I dag finns där cirka 6 300 ton använt bränsle och SKB har tillstånd att mellanlagra upp till 8 000 ton. Enligt den nya planeringen kommer den mängden att vara uppnådd redan 2022/2023. SKB har ansökt om att få öka kapaciteten till 11 000 ton.

– Många undrar om vi ska bygga ut Clab, men det ska vi inte göra. Vi ska lösa det här genom att omfördela härdkomponenter och lasta om bränslet i kompaktkassetter, förklarade Susanne Andersson.

BodilLiedbergJonsson300x200

Bodil Liedberg-Jönsson, Oskarshamns kommun, väckte frågor kring hur SKB löser kylningen av mellanlagret för använt kärnbränsle när kapaciteten ska öka.

Frågor om kylning och säkerhet

Publiken visade stort intresse och ställde en hel del frågor. Bland annat undrade Bodil Liedberg-Jönsson från Oskarshamns kommun hur SKB tänker lösa kylningen av mellanlagret när nu mer bränsle ska lagras där. Här berättade Susanne Andersson om det nu pågående arbetet med att bygga en ny kylkedja på Clab och om planeringen för den nya kylkedja som kommer att finnas i inkapslingsanläggningen.

En fundering som många hade rörde säkerheten. Kan den ökade mottagningstakten av bränsle till Clab äventyra säkerheten i anläggningen och vid transporterna? Men där var Susanne Andersson tydlig med att allt arbete sker enligt de tillstånd som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar. Dessutom är SKB alltid noga med att göra egna värderingar innan arbeten utförs och det är alltid kunnig personal som sköter jobbet.

– Vi kommer inte att köra Sigrid snabbare och vi kommer inte ta emot mer bränsle än vi kan för att upprätthålla säkerheten. Vi har gjort det här förut så vi vet att vi klarar den här takten, avslutade Susanne Andersson.

Senast granskad: 18 april 2016