Med naturen som laboratorium

SKB har valt att bygga slutförvaret av material som till en del finns naturligt i jordskorpan. Genom att använda naturen som laboratorium och studera hur materialen påverkas av sin omgivning får vi kunskap om hur koppar, bentonitlera, berg och urandioxid (som det använda bränslet består av) beter sig under olika förhållanden och tidsperioder.

Barn håller i en bit koppar.

Naturlig koppar ger kunskap

Genom att studera hur fyndigheter av ren koppar i naturen påverkas av sin omgivning får vi kunskap om hur metallen beter sig under olika förhållanden och tidsperioder.

Porträtt på kvinna

Miljarder år gamla reaktorer

I Gabon i Västafrika fanns för länge sedan naturliga kärnreaktorer i berggrunden. SKB:s Lena Zetterström Evins skrev sin avhandling om Oklo.

LÄS MER

Hur skulle nästa inlandsis påverka ett slutförvar för använt kärnbränsle? Det har svenska, finländska, kanadensiska och danska forskare studerat på Grönland. Läs mer på våra temasidor om Grönland.

Tema Grönland

Bildinfo
Bild 1: Dreamstime.com
Bildspel: SKB.

Senast granskad: 23 februari 2021