Klimat

Slutförvaren ska klara klimatförändringar

Vad händer med ett slutförvar om klimatet bli varmare? Eller kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ger svar på. SKB:s klimatforskning handlar till exempel om att analysera hur tjocka inlandsisar kan bli, hur djupt permafrost kan nå och hur klimatet kan te sig under olika grader av global uppvärmning.

Påverkan av klimatförändringar

Genom att kombinera kunskap om hur klimatet varierat historiskt med information från datormodeller kan säkerheten vid ett slutförvar analyseras.

Grönländsk is ger svar

Botten av den grönländska inlandsisen är en av de mest isolerade platserna på jorden. Under det flera tusen meter tjocka istäcket sker processer som nu studerats.

Senast granskad: 27 mars 2023