EU-samarbete

Samarbete nyckeln till säker slutförvaring

Alla EU:s 27 medlemsländer producerar radioaktivt avfall av något slag. Genom att samordna resurserna inom EU ökar chanserna för att varje enskilt land ska kunna lösa sina kärnavfallsproblem på bästa sätt. Det är filosofin bakom EU:s forskning om slutförvaring av kärnavfall.

monica_hammarström_spegel_230px

Minst ett nationellt slutförvar i drift 2025

Den visionen har elva EU-länder skrivit under, när de format en gemensam forskningsplattform för kärnavfall.

EU_flaggor_230px

EU-direktiv kräver planer för slutförvaring

Alla medlemsländer i EU ska presentera nationella planer för slutförvaring av använt kärnbränsle. 2015 lämnade Sverige in sin plan.

Senast granskad: 2 februari 2021