Långtidstest av bentonit – LOT

Långtidsförsök lyft efter 20 år

SKB bröt 2019 ett långtidsförsök av bentonitlera i Äspölaboratoriet i Oskarshamn efter 20 år. Bentonitleran ska fungera som en buffert i det framtida Kärnbränsleförvaret och skydda kopparkapseln nere i berget. Det huvudsakliga syftet med det nya upptaget är att se om de slutsatser som drogs om leran vid det tidigare upptaget 2006 fortfarande gäller.

Nytt upptag bekräftar tidigare analys

En andra rapport från de senast upptagna försökspaketen i LOT visar att analyserna av korrosion ligger i linje med tidigare försök.

En första rapport om LOT

Nu har den första av totalt tre rapporter om SKB:s långtidsförsök av bentonitlera, LOT, publicerats.

Under hösten 2019 togs två testpaket från långtidstestet LOT upp. Den här filmen visar en del av de moment som ingick i det arbetet.

Senast granskad: 1 mars 2021