Kopparkorrosion

Kapseln klarar sig bra i slutförvaret

Under flera decennier har SKB tillsammans med forskare från Sverige och andra länder studerat hur en kapsel av koppar kan påverkas i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Alla tänkbara processer har analyserats och deras betydelse för den långsiktiga säkerheten har utvärderats. Den senaste säkerhetsanalysen visar att kapseln klarar sig bra i den miljö som råder i ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Svar på omtvistad korrosionsfråga

Tack vare omfattande experiment står det nu klart att syrgasfri korrosion av koppar är helt försumbar i ett slutförvar.

Koppar studerades i Schweiz

I slutet av 2017 publicerades nya resultat från långtidsstudien Febex i schweiziska Grimsel. Där visas hur bland annat koppar påverkas under den första tiden i ett slutförvar.

Klargörande resultat

Vissa resultat från experimentet med miniatyrkapslar i Äspölaboratoriet fick sin förklaring när resultaten analyserats efter de två kapslarna som senast tagits upp.

Forskning – en del i tillståndsprocessen

Senast granskad: 17 maj 2018