Borrning på den grönländska isen.

Grönländsk is ger svar om långsiktig säkerhet

Botten av den grönländska inlandsisen är en av de mest isolerade platserna på jorden. Under det flera tusen meter tjocka istäcket sker processer som vi tidigare vetat väldigt lite om. Mellan åren 2008 och 2014 studerade SKB tillsammans med systerorganisationer i Finland och Kanada en del av dessa processer. Projekten är idag avslutade och har bidragit med värdefulla data till SKB:s säkerhetsanalyser.

Det använda kärnbränslet måste hållas åtskilt från människa och miljö i upp emot en miljon år. Under den här långa tiden är det mycket troligt att ett flertal istider hinner inträffa, även om vi idag står inför en inledande period med global uppvärmning. En viktig fråga vid analysen av den långsiktiga säkerheten för Kärnbränsleförvaret är hur säkerheten kan påverkas av ett kallare klimat med permafrost och inlandsis. För att ha en möjlighet att studera de processer som i framtiden skulle kunna råda i Forsmark startades därför två projekt på Grönland, The Greenland Analogue Project (GAP) och Greenland Analogue Surface Project (Grasp). Tillsammans syftade projekten till att bidra med kunskap om vad som skulle kunna hända både på djupet i berget och uppe på markytan i ett framtida kallare Forsmark.

Idag är båda projekten avslutade och lämnar efter sig ett stort antal vetenskapliga artiklar, två doktorsavhandlingar och från GAP finns det slutrapporter. Resultaten och de slutsatser som dragits, och som fortfarande analyseras och publiceras i vetenskapliga artiklar, kommer fortsatt att bidra till förståelsen för den långsiktiga säkerheten för SKB:s kommande slutförvar.

Mer information
När inlandsisen kommer
Vad händer med ett slutförvar om klimatet blir varmare? Eller om det blir kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ska ge svar på.
I smältvattnets spår
Hur skulle nästa inlandsis påverka Kärnbränsleförvaret? En del av svaret finns hos smältvattnet. Hur det rör sig över och under isen och hur det tar sig ner i berget.
I permafrostens grepp
Hur strömmar vattnet i ett landskap som är präglat av permafrost? Och hur skulle Kärnbränsleförvaret påverka sin omgivning under sådana förhållanden?

fakta grönland

Grönland (Kalaallit Nunaat)

Yta: 2,2 miljoner kvadratkilometer, vilket gör Grönland till världens största ö.

Befolkning: Omkring 56 000 invånare.

Klimat: Temperaturen varierar mellan -70 grader C vintertid och +20 grader C sommartid vid kusten. För ungefär 200 miljoner år sedan var Grönland täckt av skog. Temperaturerna vad då så höga att sköldpaddor och jätteödlor kunde leva där.

Inlandsis: Täcker omkring 86 procent av markytan. Tjockleken uppgår till omkring i genomsnitt 1 500 meter och som mest 3 000 meter.

Senast granskad: 27 mars 2023