Tillståndsprocessen i Finland

Det finns stora likheter när det gäller hur Sverige och Finland tagit sig an uppgiften att konstruera ett slutförvar för använt kärnbränsle. Men själva ansökningsprocessen ser något annorlunda ut i Finland.

1999 lämnade Posiva in ansökan om principbeslut till regeringen där man föreslog platsen Olkiluoto i Eurajoki kommun och svenska KBS-3-metoden för slutförvaring för använt kärnbränsle. Ansökan innefattade en miljökonsekvensbeskrivning.

Innan regeringen fattade beslut tillfrågades den aktuella kommunen, som hade vetorätt, samt den finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK. Efter att regeringen fått positiva yttranden från dem fattades principbeslutet i december 2000. Det godkändes därefter av den finska riksdagen i maj 2001.

Nästa steg i processen var ansökan om att få bygga slutförvaret, och den lämnade Posiva in 2012. I februari 2015 lämnade STUK sitt yttrande om att de bedömer att anläggningen kan byggas säkert och regeringsbeslutet fattades sedan i november 2015.

Posiva har sent 2021 ansökt om drifttillstånd för slutförvaret i Onkalo.

Milstolpar

1999 Ansökan lämnades om principbeslut baserat på platsen Olkiluoto och metoden KBS-3. Eurajoki kommun godkänner platsvalet.
2000 Principbeslut togs av finska regeringen efter godkännande från Eurajoki kommun samt finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK.
2001 Principbeslutet godkändes av finska riksdagen.
2012 Ansökan om att få bygga inkapslingsanläggning och slutförvar lämnades in.
2015 STUK meddelade att de har gjort bedömningen att anläggningarna kan byggas säkert.
2015 Finska regeringen tog beslut om att ge tillstånd att bygga.
2016 Posiva påbörjar bygget av en inkapslingsanläggning.
2021 Ansökan om att få drifttillstånd lämnas in till finska regeringen. Beräknas ta två år innan beslut tas av regeringen. Deponering kan starta efter beslut från regeringen.

Senast granskad: 11 maj 2022