Annika granskar säkerhetsfrågor

Annika Wahlström jobbar sedan hösten 2015 som senior rådgivare på avdelningen för Säkerhet, kvalitet och miljö, med placering på kontoret i Solna.

Berätta lite om din utbildning och din yrkesbakgrund?
– Jag är legitimerad psykolog med bakgrund inom arbetsmiljö samt organisations- och grupputveckling. Jag har arbetat tio år vid Kärnkraftinspektionen, med tillsyn inriktat på bland annat tillståndshavarnas ledningssystem och deras arbete med säkerhetsgranskning, Barsebäcks nedläggning med mera. Under några år utvecklade jag också Kärnkraftinspektionens haveriberedskap.

Annika Wahlström i halvfigur på en brygga. Foto: Inger Brandgård, SKB.

Annika Wahlström arbetar som senior rådgivare inom säkerhetsfrågor.

– När jag kom till SKB anställdes jag för att driva utvecklingen inom området samspel människa – teknik – organisation. Arbetet går ut på att se till att vi på SKB sätter människan i centrum och anpassar teknik och organisatoriska faktorer till människans förutsättningar och begränsningar så att det går att arbeta på ett säkert sätt. I arbetet ingick även att utveckla SKB:s arbete med händelse- och olycksutredningar samt att genomföra säkerhetskulturkartläggningar. Under en period vikarierade jag som chef för en enhet som arbetar med fristående säkerhetsgranskning – en oberoende kontroll av att alla säkerhetsfrågor tagits om hand.

Vad gör du nu inom SKB?
– Jag arbetar som senior rådgivare inom säkerhetsfrågor. Det innebär att mina arbetsuppgifter kan variera beroende på vad som är aktuellt. Just nu jobbar jag med fördjupad säkerhetsutbildning och utveckling av avdelningens arbete. Det innebär också ett utbyte med andra säkerhetsavdelningar inom Sverige såväl som internationellt. Jag arbetar också med att driva på och stödja säkerhetsarbetet inom SKB.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
– I det interna utvecklingsarbetet är den stora utmaningen att göra avvägningen mellan att driva på och få saker ur händerna i tid som ska vägas mot att ta mig tid att lyssna in och få med mig kollegorna.

Beskriv SKB som arbetsplats
– På SKB finns många kunniga, roliga och intressanta människor och ett stort engagemang för de frågor man arbetar med – och vi arbetar inom ett brett spektrum av verksamheter, vilket är väldigt intressant. Perspektivet är numera tydligt fokuserat på ”ett SKB” och det är en intressant utmaning att bidra till ömsesidig förståelse så att detta kan ske på ett bra sätt.

Kort om Annika

Namn: Annika Wahlström.
Ålder: 64 år.
Titel: Senior rådgivare.
Utbildning: Psykologutbildning och ett flertal kortare utbildningar inom områdena strålsäkerhet och kvalitet.
Bostadsort: Stockholm.
Arbetsplats/-ort: På huvudkontoret i Solna, men reser ofta till anläggningarna i Östhammars och Oskarshamns kommuner.
Jobbat på SKB: Sedan 2005.

Senast granskad: 19 maj 2015