Kontakta Inköpsenheten

Inköpsenheten på Svensk Kärnbränslehantering AB består för närvarande av en inköpschef och fem inköpare. Enheten finns representerad på bolagets samtliga tre orter. Kontakta oss genom inkop@skbse.skb.utv.exor.net för generella inköpsfrågor.

Jennie Khullar
Inköpschef
jennie.kullhar@skbse.skb.utv.exor.net
Stockholm

Peter Holmgren
peter.holmgren@skbse.skb.utv.exor.net
Östhammar

Paula Stahre
paula.stahre@skbse.skb.utv.exor.net
Oskarshamn

Karin Nilsson
karin.nilsson2@skbse.skb.utv.exor.net
Oskarshamn

Lisette Åkerman
Lisette.akerman@skbse.skb.utv.exor.net
Oskarshamn

Jim Härdin
jim.hardin@skbse.skb.utv.exor.net
Östhammar

Senast granskad: 30 mars 2021