Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 1/12

Vad krävs för att självständigt få vistas i anläggningen ovan jord?

Genomgått inpasseringsutbildning med godkänt resultat.

Ansökt om särskilt tillstånd för införande av privata datorer och mobiltelefoner.

Senast granskad: 3 augusti 2017