Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 11/12

Vid brandlarm under jord får utrymning via hiss endast ske;

Från stannplan på -450 nivå.

Med hjälp av räddningstjänst.

Senast granskad: 3 augusti 2017