Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 9/12

När man passerar tunnelmynning eller hissentré påbörjas nedräkning av vistelsetiden. Denna måste förlängas via telefon om man stannar i tunneln i mer än:

Fem timmar

Tre timmar.

Senast granskad: 3 augusti 2017