Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 12/12

Om brandfarliga ämnen ska förvaras under jord, måste detta anmälas till;

Lokal brandskyddssamordnare.

Anläggningschef.

Senast granskad: 3 augusti 2017