Linda Alakangas är industridoktorand vid Äspölaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Information för forskare och samarbetspartner

Inom området forskning och utveckling har SKB ett väl utvecklat samarbete med universitet, högskolor, organisationer och företag – i Sverige och i andra länder. Här har vi samlat information och länkar som kan vara av särskilt intresse för våra samarbetspartner och även andra forskare och experter.

Läs våra rapporter

SKB:s vetenskapliga och tekniska rapporter finns tillgängliga via vår Publikationssida. Där kan du söka bland rapporterna och läsa dem i elektroniskt format. Många rapporter går också att beställa.
Till publikationssidan

Äspö Task Force

I särskilda forum, Äspö Task Force, samarbetar internationella specialister och modelleringsgrupper kring utvalda frågor som har betydelse för slutförvaring av radioaktivt avfall. Två forum finns etablerade inom grundvattenflöde respektive tekniska barriärer: SKB Task Force on Modelling of Groundwater Flow and Transport of Solutes  och SKB Task Force on Engineered Barriers.

Länk till Task Force grundvattenflöde
Länk till Task Force om tekniska barriärer

Europeisk forskningsplattform

Den europeiska plattformen IGD-TP verkar för att öka det internationella samarbetet och få till stånd slutförvaring av högaktivt avfall. Elva kärnavfallsorganisationer ingår samt ytterligare ett 60-tal deltagare från bland annat universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Läs mer om IGD-TP på IGDTP.eu.

EU-projekt

SKB deltar i flera EU-projekt inom såväl forskning som teknikutveckling. På IGDTP.eu finns dessa projekt länkade.

Senast granskad: 1 februari 2021