Elever från Linnéuniversitetet besöker Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

För studenter

Vill du vara med och bidra, eller bara veta mer om ett av de största miljöprojekten i Sverige?

Vår verksamhet gentemot studenter riktar sig mot såväl grundskola och gymnasium som universitet och högskola. Insatserna skiljer sig åt beroende på målgrupp och innehåll.

Om du är intresserad av vår verksamhet så har vi flera olika forum för att träffa just dig:

• Du kan komma på studiebesök till våra anläggningar.
• Vi kan träffas på arbetsmarknadsdagar.
• Vi kan erbjuda praktik- och exjobb.
• Vi kan erbjuda sommarjobb.

Vi kan garantera att du kommer att få en mycket intressant och lärorik tid när du kommer till oss.

Exjobb och praktik

På SKB ser vi praktik/exjobb som ett bra sätt att lära känna dig redan under studietiden. För oss är praktik/examensjobb ett rekryteringsverktyg och vi har därför en noggrann process för urvalet. Vi kan inte garantera en tjänst efter avslutat uppdrag men det är vår förhoppning att det ska leda till en anställning. Hur många studenter som gör sin praktik/examensarbete tillsammans med SKB är helt beroende på vårt behov. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för SKB.

Är du intresserad av att göra din praktik/examensarbete hos oss, skicka in en förfrågan eller ditt CV till: student@skbse.skb.utv.exor.net

Sommarjobb

Ansökningsprocessen för sommarjobben sker i början av varje kalenderår, vanligtvis under perioden januari–mars. Annonsen är tillgänglig på vår webbplats.

Arbetsperioden startar i juni.

De flesta av våra sommarjobb finns inom anläggningarna i Oskarshamn och Forsmark.

Du måste ha fyllt 16 år och ha relevant utbildningsbakgrund.

Vi ser att mångfald berikar vår verksamhet.

Skola

Mer information om våra informationsinsatser riktade mot högstadie- och gymnasieelever hittar du på webbplatsen under rubriken Skolinformation.

Senast granskad: 7 maj 2015